גם משקיעים קטנים יכולים להרוויח

פרויקט חדשני, המאפשר רכישה והשקעה בעתודת הקרקע האחרונה בחולון מתחם דרום מערב חולון.

החדשנות במיזם היא שמתגבשת קבוצת רוכשים לרכישת קרקע בטאבו בתכנית שכיום מצויה בעריכה אחרונה לפני פרסומה למתן תוקף ("הפשרה").

החברה מנגישה את הרכישה בקרקע לקהל הרחב, כל אחד לפי תקציבו ולפי יכולתו, כאשר המטרים ברכישת הקרקע בטאבו מתרגמים בעתיד לזכויות בנייה למכירה לקבלן.

כל אחד מהמשקיעים בקרקע יכול לקחת חלק בחלום היזמי, ברכישת הקרקע בטאבו החל מ- 45,000 ₪.
עתודת הקרקע הינה באזור ביקוש גבוה בצמידות לשכונת היוקרה ח-300 בחולון, בה נמכרות דירות 5 חדרים במחיר ממוצע של כ- 2,300,000 ש"ח.

  • בטוחה חזקה – הקרקע נרשמת על שם הרוכש בטאבו ובבעלותו המלאה.
  • שותפות ברכישה באמצעות החזקה בקרקע בטאבו תחת הסכם שיתוף – הקרקע בבעלות המשקיע בקרקע ועם הסכם שיתוף, יחד עם המשקיעים הנוספים.
  • מקצועיות וליווי אישי – עד לשלב המכירה או הבנייה המשותפת. (כולל רישום הבעלות בטאבו).

ראה: מידע ממנהל ההנדסה (מרכז מידע ושירות) של עירית חולון בדבר סטטוס התכנית.

מטרים של נדל"ן בטאבו

עשרות אלפי שקלים בודדים,
כל אחד לפי יכולתו